نسل جوان به عنوان آینده سازان جامعه ما ، پا به عصری می گذارند که عصر دانایی لقب گرفته است . در این عصر که گسترده ای از اطلاعات متنوع در دسترس انسان قرار گرفته است .کسانی توان رویارویی و سازگاری با جهان پیشرفته را دارند که دارای ذهنی پویا و متفکر باشند و بتوانند از میان انبوه اطلاعات ، مفیدترین آنها را انتخاب کنند و به کار گیرند.
مسلم است که یکی از عوامل اصلی و زیر بنایی آموزش و پیشرفت در زمینه فناوری ، دانش ریخته گری است که به عنوان یکی از مهم ترین صنایع پایه و مادر در عصر جدید نقش اساسی د رپیشرفت جامعه های صنعتی بر عهده دارد.
خدا را سپاس می گوئیم که پس از سال ها تلاش و پشتکار با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان این رشته آکادمیک گردید
بی شک برگ زرینی است از افتخارات موسسه آموزشی بین المللی گوهرشناسی آفتاب و داشگاه آزاد خوراسگان

جواهر شناسی

اطلاعات تماس

خیابان امادگاه.جنب قنادی بابک یزدی.کوچه بابک.انتهای کوچه.نبش بن بست شهاب پلاک 43
031-32227299 - 32231931 - 09365034672
shisheboran@gmail.com
09394450047